Gospodarka odpadami w Polsce

Gospodarka odpadami w Polsce polega na: zbieraniu, przewożeniu, odzyskiwaniu oraz unieszkodliwianiu odpadów, a także trzymaniu pieczy nad wszystkimi wymienionymi wyżej czynnościami i miejscami, w których dochodzi do unieszkodliwiania tych odpadów. Jak większość z nas już wie, są opracowywane odpowiednie plany gospodarki odpadami. Prawidłowa gospodarka odpadami składa się z 3 podstawowych elementów, do których się zalicza: zbieranie, usuwanie oraz unieszkodliwianie.Gospodarka odpadami zawiera kilka zasad:…

Gospodarka odpadami zawiera kilka zasad: – w miarę możliwości – zapobieganie powstawania oraz gromadzenia się odpadów lub też jeśli to nie jest możliwe, to utrzymanie jak najmniejszej ich ilości; – składowanie odpadów w taki sposób, aby był maksymalny odzysk wtórnych surowców; – zbieranie odpadów w specjalnym miejscu- blisko miejsca ich powstawania. Wykorzystanie do tego celu odpowiednich pojemników oraz kontenerów; – regularne usuwanie odpadów, które się nagromadziły w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu; – bezpieczne unieszkodliwianie odpadów, które nie nadadzą się już do niczego.

Unieszkodliwianie jest to proces, któremu podlegają odpady…

Unieszkodliwianie jest to proces, któremu podlegają odpady poddane wcześniej procesowi segregacji, podczas której zostały wyselekcjonowane te odpady, które nadają się do odzysku. Gospodarka odpadami to także selektywna zbiórka odpadów, która polega na odpowiedniej segregacji danego rodzaju odpadu. Do tego celu są przeznaczane specjalne, oznaczone różnymi kolorami kontenery, do których wrzuca się dany rodzaj odpadu. Są również dostępne różnego rodzaju worki, do których wrzuca się odpowiedni odpad- do jednego plastiki, do drugiego szkło itd.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aktualne kursy

Wykresy walut - 50 ostatnich notowań
USD - Dolar amerykański
Wykres kursu waluty USD

Najnowsze notowania

Indeksy GPW - 50 ostatnich notowań
WIG20 - Największe spółki GPW
Indeks WIG20 - Wykres