Destrukcyjna gospodarka

Już w szkole, na lekcjach biologii czy w zamkniętych kółkach przyrodniczych, słyszy się pojęcie, jakim są surowce wtórne. W ostatniej dekadzie znaczenie tego terminu bardzo wzrosło w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Współczesna gospodarka odpadami, oparta na mechanizmach rynkowych, która nie wykorzystuje odzysku surowców wtórnych, uważana jest za przestarzałą.Pal licho, że gospodarce takiej można…

Pal licho, że gospodarce takiej można zarzucić nienowoczesność, gorzej, że w takiej sytuacji, gdy surowce wtórne nie są włączane do jej obiegu, trzeba wręcz oskarżyć ją o jawną szkodliwość w stosunku do środowiska naturalnego, które nie ma ceny, bo jest bezcenne.

Tak funkcjonująca gospodarka zarządzania odpadami…

Tak funkcjonująca gospodarka zarządzania odpadami dopuszcza się notorycznego” gwałtu” na przyrodzie, eksploatując bezwzględnie jej zasoby naturalne, zwiększając w niej akumulację nierozkładalnych odpadków oraz podnosząc bezlitośnie poziom zanieczyszczenia w różnych geosferach, ze szczególnie szkodliwym wpływem na biosferę, którą tworzą żyjące na kuli ziemskiej organizmy. Jeśli rabująca tak środowisko gospodarka nie zmieni swojego podejście do kwestii, jakimi są surowce wtórne, to dokona zniszczeń, których naprawa może być nawet niemożliwa.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aktualne kursy

Wykresy walut - 50 ostatnich notowań
USD - Dolar amerykański
Wykres kursu waluty USD

Najnowsze notowania

Indeksy GPW - 50 ostatnich notowań
WIG20 - Największe spółki GPW
Indeks WIG20 - Wykres