Definicja systemu logistycznego

Systemy logistyczne to celowo zorganizowane i połączony zespół następujących elementów jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca. Wraz z relacjami jakie między nimi zachodzą oraz ich własnościami, które warunkują przepływ strumieni towarów, środków finansowych oraz informacji. System logistyczny można zdefiniować ze względu na: relacje pomiędzy elementami systemu oraz ze względu na dynamikę systemu logistycznego oraz przepływy jakie w nim zachodzą.Systemy logistyczne można rozpatrywać także poprzez wyodrębnienie…

Systemy logistyczne można rozpatrywać także poprzez wyodrębnienie w nich trzech płaszczyzn takich jak: przestrzeń, informację i organizacje. Na każdej w tych trzech płaszczyzn występują przepływy oraz relacje pomiędzy elementami odpowiadających im struktur. Płaszczyzny systemu logistycznego są silnie ze sobą powiązane i tylko razem tworzą spójną całość opisującą jego wielowymiarowość. Dotyczy to systemów w skali makro jak i systemów logistycznych poszczególnych przedsiębiorstw. System logistyczny dzieli się na: opracowywanie zamówień, zarządzanie zapasami, zarządzanie przepływem materiałów, transport, magazynowanie, pakowanie, komunikację, zarządzanie logistyką. System logistyczny cechuję się wysokim stopniem spójności, oznacza to iż zmiana w jednym podsystemie oznacza zmiany w pozostałych, a wynika to z faktu, że poszczególne podsystemy są ze sobą spójne, silnie ze sobą powiązane i od siebie zależne.

Kolejną cechą jest elastyczność, która…

systemy logistyczne

Foto: pixabay.com

Kolejną cechą jest elastyczność, która wyraża się reagowaniem na wpływ otoczenia ekonomicznego, otoczenia konkurencji, a co za tym idzie na zmiany cen podatków, a także na poziom inflacji.

systemy logistyczne

Foto: pixabay.com

systemy logistyczne

Foto: pixabay.com

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aktualne kursy

Wykresy walut - 50 ostatnich notowań
USD - Dolar amerykański
Wykres kursu waluty USD

Najnowsze notowania

Indeksy GPW - 50 ostatnich notowań
WIG20 - Największe spółki GPW
Indeks WIG20 - Wykres