Cięcie laserowe (zobacz merametal.pl) metali odbywa się poprzez stopnienie materiału w skupionej wiązce. Może to powodować utwardzanie krawędzi będących w obszarze oddziaływania temperatury pochodzącej ze spalania.