Do wspomaganie mechanicznego oczyszczania ścieków, służą chemiczne oczyszczalnie ścieków, które działają poprzez koagulanty. Oczyszczalnie ścieków mieszają ścieki z roztworem koagulanta, w wyniku czego wytwarzają się kłaczki wodorotlenku glinu lub żelaza, sorbujące zanieczyszczenia zawarte w ściekach i przyśpieszające proces sedymentacji zawiesin w osadniku.